slipsi


slipsi
solmio / kravatti  

Suomen slangisanakirjaa. 2013.

Look at other dictionaries:

  • skepetas — skẽpetas sm. (1) NdŽ, (3b) Lkž; J, Varn, Slnt, Ms žr. skepeta: 1. Tu taip sušalsi, apsirišk bent skẽpetą Dov. Skẽpetas kryžokas toks traknas, iš linų išaustas Nmk. Koks gražus tas tavo skẽpetas! Krž. Raudonais skepetaĩs ejo užsisiautusios Ub …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stačias — stãčias, ià adj. (4) K, Rtr, NdŽ, DŽ, KŽ; KlG40, R, MŽ, Sut, N, M, L, LL144 1. stovintis ant kojų: Pastatytas, stačias SD170. Stãčias stovi OG50. Kūdikis eit stãčias KI113. Ana stačià darbavos J. Stačiam lengviau krutėt nei prislenkus Dglš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • uždėti — uždėti, ùždeda, uždėjo 1. tr. SD164, R pastatyti, užkrauti (ant ko): Uždėk puodą ant suolo Prl. Uždėti tiek aukštai šiaudai nelengva Jnšk. Uždėk ant ėdžių šieno doklą Ėr. Išeidamas dar arkliams uždėk [pašaro] Up. Da uždėk malkų, tegul dega… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlipsis — ךlìpsis sm. (2) Prk žr. šlipsas: Jeigu tu mielas lietuvininkų brolis, tai nusirišk šlipsį, o pasirišk skepetuką po kaklu I.Simon …   Dictionary of the Lithuanian Language